โทรศัพท์ : 0-2561-4057 , 0-2579-0151-7 ต่อ 119            

คู่มือสำหรับเกษตรกรการผลิตพืชสกุลกัญชา (Cannabis sativa L.) เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม / กรมวิชาการเกษตร


ทรัพยากรอยู่ที่ห้องสมุด : DOA Library
การพิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร, 2564
ลักษณะทางกายภาพ : 151 หน้า : ภาพประกอบสี
หัวเรื่อง : กัญชา

รายละเอียด


หมายเหตุบรรณานุกรม

มีเอกสารอ้างอิงประกอบหนังสือที่เกี่ยวข้อง


เกี่ยวกับเรา

แผนผังเว็บไซต์

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ระเบียบการใช่ห้องสมุด
หนังสือ
อีบุ๊ค
CD/DVD
วีดีโอ
ค้นหาตามหมวดหมู่
ติดต่อเรา

ติดตามข่าวสาร

ติดต่อเรา