โทรศัพท์ : 0-2561-4057 , 0-2579-0151-7 ต่อ 119            

หนังสือแนะนำ


การทดสอบควบคุมและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวในสวนมะพร้าวอินทรีย์ : รายงานผลวิจัยเรื่องเต็ม = The Integrated control of coconut black headed caterpillar ; Opisina arenosella Walker in Organic Coconut Orchard / วิไลวรรณ พรหมคำ, พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์, ยิ่งนิยม ริยาพันธ์, อุดมพร เสือมาก, ดารากร เผ่าชู, ประภาพร ฉันทานุมัติ, นรีรัตน์ ชูช่วย, สุวัฒน์ พูลพาน, อุดม วงศ์ชนะภัย, สุธีรา ภาวรรัตน์, สญชัย ขวัญเกื้อ, สุรกิตติ ศรีกุล, พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์, ศรุต สุทธิอารมณ์, สุเทพ สหายา, เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์, สาทิพย์ มาลี, ณัฎฐิณี ศิริมาจันทร์, นงนุช ช่างสี, จตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์, วิชัย โอภานุกุล, สุรพล สุขพันธ์, วลัยภรณ์ ชัยฤทธิไชย, สมชาย ทองเนื้อห้า, เกริกชัย ธนรักษ์, ปรียานุช ทิพยะวัฒน์, วิรัตน์ ธรรมบำรุง, อรรัตน์ วงศ์ศรี และ รัฐพล ชูยอด


เกี่ยวกับเรา

แผนผังเว็บไซต์

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ระเบียบการใช่ห้องสมุด
หนังสือ
อีบุ๊ค
CD/DVD
วีดีโอ
ค้นหาตามหมวดหมู่
ติดต่อเรา

ติดตามข่าวสาร

ติดต่อเรา